G8A9227-scaled

Info

Ferdigheter

Stipend

Utvalgte frivillig arbeid

Egen praksis

Tidl. ansettelsesforhold

Langkaia 1 
År: 2022-
Sted: Oslo
Prosjekt: Ny plassering av badstuer og design av service bygg
Størrelse: ca 35m² bygg + landskap
Oppdragsgiver:  Oslo Badstuforening
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt, byggesaksansvarlig

Waldemar Thranes
År: 2021-
Sted: Oslo
Prosjekt: Totalrenovering av loft
Størrelse: ca 50m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljprosjekt – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt for ACT /med Borhaven Arkitekter

Lindøya
År: 2021-
Sted: Oslo
Prosjekt: Totalrenovering av hytte på Lindøya
Størrelse: ca 35m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljprosjekt – pågående
Rolle: Prosjektmedarbeider /med Borhaven Arkitekter

Håyøsen
År: 2022-
Sted: Arendal
Prosjekt: Etablering av permakultur og landsbruk området med servicebygg og overnatt hytter
Størrelse: ca 59 000m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt – pågående
Rolle: Prosjektmedarbeider

Låven
År: 2022-
Sted: Bærum
Prosjekt: Renovering av en gammel låve
Størrelse: ca 500m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektmedarbeider, byggesaksansvarlig

Ødegardsletta
År: 2022-
Sted: Sperrebotn
Prosjekt: Tillbygg
Størrelse: ca 50m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt – pågående
Rolle: Prosjektmedarbeider

Frennings
År: 2022
Sted: Oslo
Prosjekt:  Totalrenovering av leilighet 
Størrelse: ca 100m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt for ACT /med Borhaven Arkitekter

Svarttrostveien
År: 2022-23
Sted: Oslo
Prosjekt: Tilbygg og renovering av et hus
Størrelse: renovering av ca 250m² og ca 100m² tillbygg 
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt, byggesaksansvarlig

Banksjef Frølich
År: 2022
Sted: Oslo
Prosjekt: Rehabilitering av tommansbolig
Størrelse: ca 200m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt for ACT, byggesaksansvarlig /med Borhaven Arkitekter

Drøbak Grande takterrace
År: 2021-22
Sted: Drøbak
Prosjekt:  Parsellhage på takterrasse
Størrelse: ca 500m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljsfase – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt for ACT /med Borhaven Arkitekter

Bademaschinen
År: 2020-21
Sted: Oslo
Prosjekt: Badstue
Størrelse: ca 50m² 
Oppdragsgiver:  Oslo Badstuforening
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljprosjekt/gjennomføring
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt for ACT /med Borhaven Arkitekter

Anda
År:
2018-19
Sted: Oslo
Prosjekt: Badstue
Størrelse: ca 20m²
Oppdragsgiver: Oslo Badstuforening
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljprosjekt/gjennomføring
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt for ACT /med Borhaven Arkitekter

Viroflay
År: 2019
Sted: Paris
Prosjekt: Totalrenovering av et hus
Størrelse: ca 120m²
Oppdragsgiver: Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljprosjekt/g ennomføring
Rolle: Arkitekt

Steinerud Barnehage
År: 2020
Sted: Lørenskog
Prosjekt: Barnehage
Størrelse: ca 2000m²
Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Prosjektmedarbeider

Grønlia Barnehage
År: 2020
Sted: Lørenskog
Prosjekt: Renovering av et barnehage og 950 m² tillbygg
Størrelse: ca 2000m²
Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Prosjektmedarbeider

Frogner Barnehage
År: 2019-2020
Sted: Oslo
Prosjekt: Renovering av en barnehage 
Oppdragsgiver: Oslo Kommune
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Prosjektmedarbeider

L51
År: 2019-2020
Sted: Lørenskog
Prosjekt: Dagsaktivitetsenter
Størrelse: ca 900m²
Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Prosjektmedarbeider

Oxhead
År: 2016-17
Sted: Tallin
Prosjekt: Kontorer, mixed use
Størrelse: 80 000m²
Oppdragsgiver: ELL Kinnisvara
Prosjektfaser: Invited konkurranse
Rolle: Prosjektmedarbeider

Vikingtidsmuseet
År: 2016
Sted: Oslo
Prosjekt: Museet
Størrelse: 13 000m²
Oppdragsgiver: Statsbygg
Prosjektfaser: Konkurranse
Rolle: Praktikant

Utdanning