_G8A9118

Info

Ferdigheter

Utvalgte frivillig arbeid

Egen praksis

Tidl. ansettelsesforhold

Langkaia 1 
År: 2022-
Sted: Oslo
Prosjekt: Ny plassering av badstuer og design av service bygg
Størrelse: ca 35m2 bygg + landskap
Oppdragsgiver:  Oslo Badstuforening
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektmedarbeider

Håyøsen
År: 2022-
Sted: Arendal
Prosjekt: Etablering av permakultur og landsbruk området med servicebygg og overnatt hytter
Størrelse: ca 59 000m2
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig Arkitekt

Låven
År: 2022-
Sted: Bærum
Prosjekt: Renovering av en gammel låve
Størrelse: ca 500m2
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig Arkitekt

Ødegårdsletta
År: 2022-
Sted: Sperrebotn
Prosjekt: Tillbygg
Størrelse: ca 50m2
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt – pågående
Rolle: Prosjektansvarlig Arkitekt

Svarttrostveien
År: 2022-23
Sted: Oslo
Prosjekt: Tilbygg og renovering av et hus
Størrelse: renovering av ca 250m2 og ca 100m2 tillbygg 
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase – pågående
Rolle: Prosjektmedarbeider

Vakåsveien 33b
År: 2022
Sted: Asker
Prosjekt: Tilbygg tomanns-bolig
Størrelse: ca 114m²
Oppdragsgiver:  Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Arkitekt

Bjønnlitjønnvegen 71
År: 2019-2022
Sted: Kvitfjell, Fåvang
Prosjekt: Fritidsbolig
Størrelse: ca 120m²
Oppdragsgiver: Privat
Prosjektfaser: Skisseprosjekt
Rolle: Arkitekt

Bjønnlitjønnvegen 71
År: 2022
Sted: Kvitfjell, Fåvang
Prosjekt: Fritidsbolig
Størrelse: ca 120m²
Oppdragsgiver: Privat
Prosjektfaser: Design og detaljering
Rolle: Interiør- og møbeldesign

Tårnet kulturarena
År: 2020
Sted: Økern
Prosjekt: Transformasjon, stedsutvikling
Størrelse: ca 2000m²
Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase
Rolle: Prosjektmedarbeider

Vatnahalsen Gildehall
År: 2020
Sted: Vatnahalsen
Prosjekt: Gildehall, turistsenter
Prosjektfaser: Konkurranse, 1.plass
Rolle: Prosjektmedarbeider

Håpets Katedral
År: 2019-2020
Sted: Fredrikstad
Prosjekt: Katedral, gjenbruk
Størrelse: 120m2
Oppdragsgiver: Håpets Katedral AS
Prosjektfaser: Skisseprosjekt
Rolle: Prosjektmedarbeider

Stabekktunene
År: 2017
Sted: Stabekk
Prosjekt: Boligkompleks
Prosjektfaser: Mulighetsstudie
Rolle: Prosjektmedarbeider

Ustetind høyfjellshotell
År: 2016
Sted: Ustetind
Prosjekt: Hotel
Størrelse: 1500m²
Oppdragsgiver: Privat
Prosjektfaser: Konkurranse
Rolle: Prosjektmedarbeider

Hafjell Fronten
År: 2016
Sted: Hafjell
Prosjekt: Leiligheter
Størrelse: 3500m2
Prosjektfaser: Konkurranse
Rolle: Prosjektmedarbeider

Farm to table
År: 2016
Sted: Ubud, Bali
Prosjekt: Farm to table restaurant
Størrelse: 3800 m²
Rolle: Prosjektmedarbeider

Service bygg i bambus fabrikk
År: 2016
Sted: Ubud, Bali
Prosjekt: Service bygg
Størrelse: 20 m2
Oppdragsgiver: Ibuku Bamboo Architecture
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjektfase, detaljfase
Rolle: Prosjektmedarbeider

Entebbe flyplass
År: 2014
Sted: Entebbe, Uganda
Prosjekt: Masterplan 
Størrelse: 30.000 m²
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjekt
Rolle: Prosjektmedarbeider

Fornebuporten
År: 2013
Sted: Fornebu
Prosjekt: Masterplan
Størrelse: 150.000 m²
Oppdragsgiver: Aker ASA
Prosjektfaser: Konkurranse
Rolle: Prosjektmedarbeider

Molde sykehus
År: 2007
Sted: Molde, Norway
Prosjekt: Hospital
Størrelse: 45.000 m²
Prosjektfaser: Skisseprosjekt
Rolle: Prosjektmedarbeider

Utdanning

Utvalgete workshops/veiledninger